Naar boven

Algemene voorwaarden

‘Noë Antwerp bvba’
Op deze pagina vindt u de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de webwinkels ‘noestore-antwerpen.be’ en ‘noestore-anvers.fr’ (hierna genoemd: ‘onze webwinkels’). Deze mogen worden beschouwd als de online verlengstukken van de fysieke winkel van ‘Noë Antwerp bvba’ (hierna ‘de ondernemer’), gelegen in de Kloosterstraat te Antwerpen. Webwinkel en fysieke winkel zijn onafhankelijke ondernemingen, die hun Noë producten inkopen bij de licentiehouder van het merk en zich houden aan de verkoopadviesprijsafspraken van de distributeur.

De Algemene Voorwaarden zijn als laatste bijgewerkt op: 12.06.2015

Artikel 1 – inhoud

Artikel 2 – identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – toepasselijkheid
Artikel 4 – het aanbod
Artikel 5 – de overeenkomst
Artikel 6 – herroepingsrecht
Artikel 7 – prijs en garantie
Artikel 8 – cadeaucheques, kortingscodes en acties

Artikel 2 – identiteit van de ondernemer

Naam van de ondernemer: Noë Antwerp bvba
Ondernemingsnummer: BE 0547785427
Telefoonnummer: +32 3 344 71 33
E-mailadres: antwerpen@noeshop.be

Ons bezoekadres, tevens geldig voor post en retouren:

Kloosterstraat 96
2000 – Antwerpen (België)

Onze openingsuren, tevens geldig voor telefonisch contact:

Maandag gesloten
Dinsdag en zondag  13:00 – 18:00
Woensdag tm zaterdag  10:00 – 18:00

Artikel 3 – toepasselijkheid

3.1 - De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk product en elke aanbieding van onze webwinkels. Er wordt steeds een overeenkomst op afstand aangegaan tussen consument en ondernemer, waarbij er vanuit wordt gegaan dat de Algemene Voorwaarden bij beide partijen bekend zijn. Deze zijn ten alle tijden te raadplegen in onze webwinkels.
3.2 - Bij een eventuele technische storing kan de consument de Algemene Voorwaarden toegestuurd krijgen via e-mail of post op verzoek.
3.3 - Vragen of onduidelijkheden met betrekking tot de Algemene Voorwaarden kan de consument altijd richten tot de contactgegevens uit Artikel 2.

Artikel 4 – het aanbod

4.1 - Het aanbod in onze webwinkels bevat altijd een zo volledig en nauwkeurig mogelijke beschrijving, aangevuld met enkele foto’s en kenmerken. Deze informatie is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Eventuele vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer echter niet.
4.2 - Elk aanbod bevat tevens voldoende informatie voor de consument met betrekking tot zijn/haar rechten en/of plichten. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft (bijvoorbeeld cadeaucheques) of onder aanvullende voorwaarden geschiedt, wordt dit expliciet vermeld.

Artikel 5 – de overeenkomst

5.1 - De overeenkomst op afstand tussen consument en ondernemer komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod en de daarbij horende Algemene Voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden aanvaardt. Zolang de ondernemer deze overeenkomst nog niet langs elektronische weg heeft bevestigd, kan de consument deze nog ontbinden. Hierbij moet worden uitgegaan van een correcte verstrekking van e-mailgegevens door de consument, evenals een raadpleging van eventuele ‘spam-folders’ door de consument.
5.2 – De ondernemer garandeert de consument een veilige omgeving zowel voor wat betreft het verstrekken van persoonlijke gegevens, als het uitvoering van de betaling (in de beveiligde omgeving van erkende partij Buckaroo). De consument heeft de plicht fouten of onjuistheden bij het betalen te melden aan de ondernemer.
5.3 – Alle informatie die van belang is voor het sluiten van de overeenkomst, kan de consument in onze webwinkels vinden of opvragen via de contactgegevens uit Artikel 2.

Artikel 6 – herroepingsrecht

6.1 – Voor het complete aanbod in onze webwinkels geldt een bedenktijd van 14 dagen. Binnen deze periode kan de consument de overeenkomst op afstand met betrekking tot de aankoop van een product zonder enige opgave van reden ontbinden. Na het verstrijken van deze periode kan een ontbinding van de overeenkomst enkel tot stand komen na goedkeuring door de ondernemer, waarbij de consument altijd gevraagd zal worden naar een reden voor dit verzoek.
6.2 – De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat het product (of een door de vervoerder achtergelaten bewijs van poging tot leveren) is
geleverd op het door de consument aangegeven adres.
6.3 – Het herroepingsrecht heeft enkel betrekking op de door de consument aangeschafte producten en reguliere verzendkosten. Eventuele extra gemaakte verzendkosten op verzoek van de consument (bijvoorbeeld voor extra snelle levering) worden niet door de ondernemer vergoed en worden beschouwd als risico voor de consument. De gemaakte kosten voor het terugsturen van het product worden eveneens niet door de ondernemer gecompenseerd.
6.3 – Buiten de gestelde bedenktijd van 14 dagen, kan de consument een verzoek plaatsen bij de ondernemer voor een omruiling. Een teruggave van het aankoopbedrag zal alleen in uitzonderlijke omstandigheden worden verleend.
6.4 – Tijdens de bedenktijd van 14 dagen verplicht de consument zich ertoe zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts uit de verpakking halen om de kenmerken van het product vast te stellen indien niet op andere wijze mogelijk. Het uitgangspunt is altijd dat het product slechts getest mag worden, zoals dit ook in een fysieke winkel mogelijk zou zijn. Verzorgingsproducten, houdbare producten, inlegzooltjes en andere hygiëne-gevoelige producten mogen nooit geopend worden om te testen.
6.5 – De consument is aansprakelijk voor eventuele waardevermindering of onbruikbaarheid ten gevolge van het niet naleven van lid 4 van dit artikel.
6.6 – Voor verzending voert de ondernemer een uitvoerige controle uit om de kwaliteit van het product en de verpakking te garanderen. Indien de consument de kwaliteit in twijfel trekt of meent dat het niet strookt met de verwachting, dient hij/zij de ondernemer onmiddellijk na levering te contacteren. Wanneer de consument dit nalaat, kan de ondernemer er vanuit gaan dat
eventuele schade is veroorzaakt door de consument zelf.
6.7 – Indien de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, wordt altijd de procedure gebruikt zoals beschreven op het modelformulier dat is meegezonden met het product. Indien dit formulier ontbreekt, kan het via de contactgegevens in Artikel 2 worden opgevraagd. De consument houdt bij het retourneren zelf rekening met de bezorgtijd, die meegeteld wordt in de 14 dagen bedenktijd. De consument bezorgt het product exact zo terug als het is geleverd, inclusief de originele verpakking en alle toebehoren. Het product mag altijd in de fysieke winkel worden geretourneerd tijdens openingsuren, waarna de verantwoordelijke een ontvangstbewijs zal voorzien.
6.8 – Indien de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden. Gedane betalingen worden, tenzij anders overeengekomen met de consument, op dezelfde wijze terugbetaald als door de consument uitgevoerd. De ondernemer verplicht zich ertoe dit altijd binnen 14 dagen na
ontvangst van de goederen en het modelformulier uit te voeren.

Artikel 7 – prijs en garantie

7.1 - Over getoonde prijzen kan geen discussie ontstaan. Deze zijn altijd inclusief BTW, maar exclusief eventuele verzendkosten, die aan het einde van de bestelling worden getoond.
7.2 – De ondernemer staat ervoor in dat bij normaal gebruik de aangeboden producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties en de redelijke eisen van deugdelijkheid. In de webwinkels is informatie beschikbaar over de gebruikstoepassing van de producten. Tevens is er vrijblijvend advies aanwezig met betrekking tot het onderhoud van de producten. Dit onderhoud is echter altijd op eigen risico van de consument, die hier geen rechten aan kan ontlenen.
7.3 – In elk geval wordt geen garantie gegeven op: hygiëne-gevoelige producten (verzorgingsproducten), houdbare producten, producten zonder de originele verpakking en beschadigde producten door toedoen van de consument. In het specifieke geval van schoenen wordt geen garantie gegeven op: schade door dragen tijdens het autorijden (herkenbaar aan hakschade aan de achterzijde), schade door het passen van een te kleine maat, schade door het toepassen van een verzorgingsproduct, schade aan lakleder door het niet toepassen van de juiste verzorging, schade door weer of natuur, schade door onzorgvuldig gebruik. Aanvullende gebruikseisen en –toepassingen worden in de webwinkels per product weergegeven.

Artikel 8 – cadeaucheques, kortingscodes en acties

8.1 – Cadeaucheques hebben, zowel in onze webwinkels als in de fysieke winkel, een geldigheidsduur van een jaar. Na het verstrijken van deze periode kan de consument in overleg
met de ondernemer de geldigheidsduur verlengen met nog een jaar.
8.2 – Indien het aankoopbedrag van het product lager ligt dan de waarde van de cadeaucheque, zal de ondernemer een nieuwe cadeaucheque meesturen gelijk aan de waarde van het verschil. De geldigheid van deze cadeaucheque is gelijk aan die van de als eerste uitgegeven cadeaucheque. Indien het aankoopbedrag van het product hoger ligt, zijn aanvullende betalingen vereist.
8.3 – Kortingscodes, actiecheques en andere tijdelijke kortingsmogelijkheden zijn alleen geldig gedurende de hierbij vermelde periode. De goederenwaarde moet minstens overeenkomen met het bedrag van de code of cheque. Ze mogen niet met andere kortingen worden gecombineerd of aan derden worden overgedragen (een registratie op naam is dan ook voorwaarde voor uitgifte). Eveneens zijn ze niet noodzakelijkerwijs geldig in de fysieke winkel. Er kan nooit een geldbedrag worden uitbetaald en bij een omruiling of retournering wordt de korting nooit vergoed.
8.4 – Kortingscodes, actiecheques en andere tijdelijke kortingsmogelijkheid kunnen gecombineerd worden met een cadeaucheque, dat geldt als regulier betaalmiddel.
8.5 – Bij verlies, ontvreemding of onleesbaarheid van zowel de kortingscode/actiecheque als cadeaucheque ligt de verantwoordelijkheid altijd bij de consument. Ook schrijffouten in het e-mailadres van de consument verbinden de ondernemer nergens toe
8.6 – Het vermenigvuldigen, wijzigen of manipuleren van kortingscode/actiecheque en cadeaucheque is niet toegestaan.